PLAC® Test; Rüptüre yatkın plak oluşumunda kritik unsur olan damara özgü inflamatuvar belirteç olarak bilinen Lp-PLA2’yi ölçen bir kan testidir.PLAC® Test; Rüptüre yatkın plak oluşumunda kritik unsur olan damara özgü inflamatuvar belirteç olarak bilinen Lp-PLA2’yi ölçen bir kan testidir.

Sadece kolestorel yeterli değildir.
Kalp krizlerinin %50’si normal kolesterole sahip
kişilerde ortaya çıkar
-Çoğu kardiyovasküler (KV) olaylar plak rüptürü
nedeniyle oluşur. 1,2,3 .ref.
•PLAC Test, Lp-PLA2 enzimini kanda ölçen tek testtir.
•Lp-PLA2 Rüptüre yatkın plak oluşumunda kritik bir vasküler-spesifik enflamatuar belirteçidir. 4. ref.
•Normal LDL durumlarında bile Lp-PLA2 ne kadar yüksekse KV olay riski de o kadar yüksektir. 5. ref.•PLAC® Test aterosklerotik hastalık sürecini açıkça
tanımlar
•Lp-PLA2 seviyeleri diğer biyolojik belirteçlerden bağımsız olarak kardiyovasküler hastalık (KVH) risk değerlendirmesini belirler-inflamasyon, ateroskleroz ve KV sonlanım arasındaki ilişkiye farklı bir bakış açısı sağlar. 6 ref.•Yaşam tarzındaki değişikliklerini motive eder.
•Tedavi hedefleri konulmasını sağlar ve risk faktörlerinin ne kadar agresif tedavi edileceğini belirler.
•Hastalar kendilerinde sadece riskin değil aktif hastalığın varlığıni anladıklarında tedaviye uyumları daha yükselir.
•Koroner kalp hastalığı ve ateroskleroz ile ilişili iskemik inme riskinin değerlendirmesine yardımcı olan FDA tarafından onaylı bir kan testidir.
•Aşağıdaki risk faktörlerinden 2 veya daha fazlası olan hastaların lipid paneline bu testin de ilavesi önerilir.

•Lp-PLA2 Testi iyi çalışılmış ve hakem denetimli bilimsel literatürde yerini almış bir testtir ve Amerikan Kalp Birliği ve Amerikan İnme Birliği rehberlerinde yer almıştır. 7,8 ref.