• Primer tüp kullanımı
• 4 dk.'da HbA2/F ve Anormal Hb'lerin belirlenmesi
• Walk-away
• Anormal Hb'lerin kantitatif ve kalitatif ölçümü